بخش اورژانس

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: اسماعیل صادقی                 متخصص طب اورژانس

سرپرستار بخش: ناهید قاسمی نژاد         کارشناس پرستاری

 پرسنل واحد : پرستار، بهیار، نیروی خدمات، نگهبان

مکان استقرار: طبقه همکف دارای محل مجزا جهت ورود آمبولانس تا درب ورودی اورژانس

شماره تلفن داخلی بخش: 1024-1028

پزشکان بخش:

دکتر اسماعیل صادقی            متخصص طب اورژانس (مشاهده روزمه)

دکتر زهرا عشقی                  متخصص طب اورژانس (مشاهده روزمه)

دکتر رویا سیف                      متخصص طب اورژانس (مشاهده روزمه)

 

ماموریت بخش:

1-پذیرش و بستری بیماران اورژانس ، بدحال و ترومایی در اسرع وقت

2- پذیرش بیماران سرپایی و ویزیت توسط پزشک اورژانس و انجام اقدمات سرپایی توسط دو پزشک مجزا

3- بستری بیماران در بخش بستری مردان و زنان اورژانس و انجام اقدامات درمانی و ویزیت توسط متخصصین

4- بخش اوژانس آماده ارائه خدمات 24 ساعته در تمام ایام هفته به بیماران می باشد.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 2 بخش بستری بیماران حاد و تحت حاد با23 تخت مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی مردان و زنان، 1 تخت احیای قلبی ریوی( CPR)

بزرگسال و احیای کودکان،2 تخت فوریتها با تجهیزات لازم، اتاق ایزوله با تجهیزات لازم ، اتاق عمل سرپایی با تجهیزات و امکانات مورد لزوم جهت شرایط بحرانی ، نصب خطوط

راهنمای رنگی جهت مشخص نمودن مسیر بخش های اصلی بیمارستان از اورژانس به آن بخش ها، اتاق تریاژ با امکانات کامل مصوب دانشگاه علوم پزشکی

،اتاق معاینه با کلیه امکانات و تجهیزات معاینه بیمار،اتاق تزریقات ،پانسمان و گچ گیری ،12 عدد مانیتورینگ،3 عدد دی سی شوک،1 عدد نبولایزر ،2 عدد دستگاه نوار قلب (ECG) ، 

 

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

مطالب پیشنهادی: مراقبت از زخم ، مراقبت از بخیه ،  خود مراقبتی در تب ،  استفاده از دمیار ، علائم هشدار ضربه به سر

صفحه «تریاژ»

«صفحه اصلی»