صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها > لیست کمیته های فعال به همراه دبیران 

لیست دبیران کمیته های بیمارستانی سال 1397

 

 

 نام کمیته

دبیر کمیته

فواصل زمانی

1

کمیته پایش وسنجش کیفیت

مرضیه پولادچنگ

دو ماهه

2

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

ریحانه شاکری

ماهیانه

3

کمیته  مدیریت خطر حوادث وبلایا

نرگس روح الامینی

ماهیانه

4

کمیته  اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

دکتر سرکار-

زهره گنجویی

ماهیانه

5

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

مرضیه پولادچنگ

ماهیانه

6

کمیته ترویج زایمان طبیعی وایمن

مریم مطوری

ماهیانه

7

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

سعیده سعیدی

فصلی

8

کمیته بهداشت محیط

صفیه مظفری

ماهیانه

9

کمیته کنترل عفونت

رفیعه حاجی زاده

ماهیانه

10

کمیته مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی و نسوج

طیبه صادقیان

ماهیانه

11

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

شکوفه مهاجر- علی خجسته نیا

ماهیانه

12

کمیته اورژانس / تعیین تکلیف بیماران

زهرا نامدار

ماهیانه

13

کمیته طب انتقال خون

عبدالباسط مولوی

ماهیانه

14

کمیته مدیریت اجرایی

مرضیه پولادچنگ

ماهیانه

15

کمیته کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه ،کمیته مرگ پریناتال ،کمیته احیای نوزاد

مریم شول

ماهیانه

16

کمیته اقتصاد سلامت (منابع و مصارف)

زهرا سلطانی

ماهیانه

17

کمیته آنتی بیوتیک (استواردشیپ)

آقای دکتر سرکار

ماهیانه

18

کمیته مدیریت خطا و خطر

طیبه صادقیان

فصلی