صفحه اصلي > درباره بیمارستان > تاریخچه بیمارستان 

تاریخچه:

بیمارسـتان تخصصـی پیامبر اعـظم (ص) جزیره قشـم، با فضـایی به مساحت 19000 متر مربـع و زیر بنـای 15000 متـر مربع در 4 طبـقه

بعـلاوه زیر زمـین ، در شهرک نریمان، نرسیده به پدافند هوایـی واقـع شده است. ساخت این مرکز درمانی از آبان ماه سال 1388 آغاز و با پیگیری های

مستمـر جنـاب آقای دکتـر سیدحسن قاضـی زاده هاشمی ( وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشـکی کشـور) و جناب آقـای مهنـدس اکبــرترکان 

(نماینده محترم ریـاسـت جمهوری در مناطـق آزاد) در پـایـان سال 1393، اقدامـات لازم جـهت راه انـدازی بیمارسـتان انـجام گردیـد. با حضـور و دستـور 

جنـاب آقـای دکتـر حسـن روحــانـی(ریاست محترم جمهوری) در فروردیـن ماه، سـال 1394 برنامـه ریزی های عملیاتی لازمـه جهت راهانـدازی سـریـع

 بیمارستان صورت گرفـت، در این راستـا با تـلـاشهـای جنـاب آقای دکتـر محمـد شکاری (ریاسـت محتـرم دانشگـاه علوم پزشکـی استـان هرمـزگان)

 در کمتـر از یک مـاه  بیمـارستان به بهـره بـرداری رسمـی رسیـد. به حـول و قـوه الهـی و با حضـور شبانه روزی و راهکـارهای سازنده جناب آقای دکتـر

 بهمن پرویـزی عمران (ریاست محترم بیمارستان) و همکاری پرسنل زحمت کش بیمارستـان در خرداد ماه سال 1394 ایـن مرکـز به طـور رسمی جهت

 استفاده مردم شریف جزیره قشم افتتـاح شد. این بیمارستان بزرگترین و مهمتـرین مـرکز درمانـی جزیره زیبای قشـم محسوب می شـود که با ایجاد

 فضای جدید،تجهیزات کاملاً تخصصی،استاندارد و با ارائه خدمات به صورت دولتی،تحولی عظیم در زیر بنای سلامت مردم جزیره قشم ایجاد نموده است.

این مرکز در حال حاضر دارای 128 تخت فعال در بخش های تخصصی CCU(مراقبت های ویژه قلبی)،ICU (مراقبت های ویژه)، داخـلی، جراحی،اورژانـس،

 نـوزادان و اطـفال، زنـان ، بلـوک زایـمان، ریکـاوری، استـریلیزاسیون مـرکزی، تالاسمـی، همـودیالیز، آزمایشگــاه، رادیــولوژی و سـونـوگـرافـی و داروخـانه

شبانه روزی، با ترکیب نیروی انسانی: 13 نفر پزشک عمومی و 15 نفر پزشک متخصـص و مجرب،45 نفر پرستار، 11نفر بهیار، 12 نفر ماما،16 نفرکاردان و

کارشناس اتاق عمل و هوشبری، 10نفر کاردان و کارشناس علوم  آزمایشگاهی، 9 نفر کاردان و کارشناس پرتونگاری ، 22نـفـر نیـروی اداری، 33 نفر نیروی

خدماتی و پشتیبانی ، به صورت 24 ساعته فعال و به ارائه خدمات می پردازد.