بخش درمانگاه

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: غلامرضا صفی پور         کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

پرسنل واحد : متصدی پذیرش،کنترل کننده ، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه همکف

شماره تلفن داخلی بخش: 1025

پزشکان متخصص درمانگاه :

خانم دکتر ساغربهشتی                               متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                               متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سپیده مهدی قلب                        متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر الهه سیاری فرد                           متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                               متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر امیرمسعود عزیز پور                       متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر فاطمه پریشان                              متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی                             متخصص داخلی

آقای دکتر رضا علی فتاحی                          متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر میثم فتحی واوسری                     متخصص ارتوپدی

آقای دکتر عبدالرحیم امینی                         متخصص چشم

آقای دکتر محمد ناتمی                               متخصص ارولوژی

آقای دکتر فرامرز صادقی                              متخصص اطفال

آقای دکتر عبدالباسط خطیبی زاده               متخصص اطفال

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی               متخصص اطفال

آقای دکتر احمد مسعودی                           متخصص قلب و عروق

خانم دکتر فرناز سینایی                            متخصص مغز و اعصاب

خانم دکتر آنوش شفیعی                           متخصص پوست و مو و زیبایی

خانم دکتر سمیرا رضایی جوزدانی               متخصص گوش،حلق و بینی 

ماموریت بخش:

1-ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین

2- حفظ سلامت و بهداشت جامعه

3- ارتقاء برنامه طرح تحول سلامت در بیمارستان به نحو شایسته

امکانات و تجهیزات بخش:

1-تجهیز کلیه اتاق های پزشکان به وسایل و امکانات مورد لزوم جهت معاینه تخصصی بیماران

2-انجام اکو کاردیو گرافی و تست ورزش توسط متخصص قلب

3-انجام اسکن چشم توسط متخصص چشم پزشکی

4- اقدامات پاراکلینیکی مانند: رادیو گرافی ،آزمایشات،سونوگرافی و جراحی های کوچک در صورت صلاحدید پزشک در بخش های پاراکلینیکی بیمارستان انجام

می گردد.

5- سیستم نوبت دهی پیشرفته حضوری، تلفنی و اینترنتی با قـابلیت اتصال به HIS بیمارستان و مانیتورینگ مـرکزی اطلاعات جهت رفاه حال مراجعین محترم

6- مجهز به سیستم پکس