صفحه اصلي > بخش های درمانی > درمانگاه > درباره درمانگاه ها 

بخش درمانگاه

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: محمد باقر گودرزی         کاردان هوشبری

تعداد پرسنل واحد : متصدی پذیرش 2نفر ،کنترل کننده نوبت 1 نفر، نیروی خدمات 2 نفر

مکان استقرار: طبقه همکف

شماره تلفن داخلی بخش: 1025

پزشکان متخصص درمانگاه :

خانم دکتر ساغربهشتی                  متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                  متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                  متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر مریم شمسایی               متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی                 متخصص داخلی

آقای دکتر بهمن پرویزی عمران          متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر یدالله عالی پور                 متخصص ارتوپدی

آقای دکتر ناصر ریاضی                     متخصص ارولوژی

آقای دکتر فرامرز صادقی                  متخصص اطفال

آقای دکتر محمد حسن  کشاورز        متخصص اطفال

آقای دکتر حسین حلال خور              متخصص داخلی

آقای دکتر جلال مجدیان                   متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

آقای دکتر وحید حکاکیان                  متخصص قلب و عروق

ماموریت بخش:

1-ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین

2- حفظ سلامت و بهداشت جامعه

3- ارتقاء برنامه طرح تحول سلامت در بیمارستان به نحو شایسته

امکانات و تجهیزات بخش:

1-تجهیز کلیه اتاق های پزشکان به وسایل و امکانات مورد لزوم جهت معاینه تخصصی بیماران

2-انجام اکو کاردیو گرافی و تست ورزش توسط متخصص قلب

3- اقدامات پاراکلینیکی مانند: رادیو گرافی ،آزمایشات،سونوگرافی و جراحی های کوچک در صورت صلاحدید پزشک در بخش های پاراکلینیکی بیمارستان انجام

می گردد.

4- سیستم نوبت دهی پیشرفته حضوری، تلفنی و اینترنتی با قـابلیت اتصال به HIS بیمارستان و مانیتورینگ مـرکزی اطلاعات جهت رفاه حال مراجعین محترم

 

درباره درمانگاه:

درمانگاه تخصصی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در  2 نوبت کاری صبح با حضـور متخصصین محترم داخلـی ، قلـب، عفونی، جراحی،اعصـاب و روان، ارتـوپدی،

ارولوژی، اطفال و زنان  و در نوبت کاری عصر با حضور متخصصین محترم داخلی ، قلب، عفونی، جراحی، ارتوپدی و زنان ، فعال و آماده ارائه خدمات تخصصی

پزشکی به مراجعین می باشد.