صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > CCU 

بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) بخش مراقبت های ویژه (ICU)

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: آقای دکتر وحید حکاکیان       متخصص قلب و عروق

سرپرستار بخش: خانم رفیعه حاجی زاده   کارشناس پرستاری با 9 سال سابقه خدمتی

تعداد پرسنل واحد : پرستار 6 نفر ، منشی بخش 1 نفر ، نیروی خدمات 3 نفر

مکان استقرار: طبقه 3

شماره تلفن داخلی بخش: 1039

پزشکان بخش:

آقای دکتر وحید حکاکیان کاشانی    متخصص قلب و عروق

آقای دکتر سعید نادری فیروز          متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

خانم دکتر مریم شمسایی            متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی              متخصص داخلی

آقای دکتر حسین حلالخور             متخصص داخلی

ماموریت بخش:

1-ارتقاء سلامت بیماران قلبی

2- افزایش رضایتمندی بیماران

3- ارائه خدمات مناسب به بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه قلبی و تنفسی دارند.

در بخش CCU کلیه تجهیزات و امکانات جهت ارائه خدمات ویژه قلبی (CCU) و تنفسی جهت بیماران جراحی ،داخلی و داخلی قلب وجود دارد.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 8 تخت بستری مجهز به سیستم احضار پرستار،اکسیژن ، ساکشن و مانیتورینگ مرکزی ، اتاق ایزوله با کلیه تجهیزات مجزا