صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس تحت نظر 

بخش اورژانس

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر سارا اکبرنژاد          متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخش: خانم زهرا جاودانی          کارشناس پرستاری

تعداد پرسنل واحد : پرستار 17 نفر ، بهیار 2 نفر ، نیروی خدمات 4 نفر ، نگهبان 2 نفر

مکان استقرار: طبقه همکف دارای محل مجزا جهت ورود آمبولانس تا درب ورودی اورژانس

شماره تلفن داخلی بخش: 1031

پزشکان بخش:

خانم دکتر ساغربهشتی              متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی              متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد              متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر یدالله عالی پور             متخصص ارتوپدی

آقای دکتر ناصر ریاضی                 متخصص ارولوژی

آقای دکتر فرامرز صادقی              متخصص اطفال

آقای دکتر محمد حسن  کشاورز    متخصص اطفال

ماموریت بخش:

1-پذیرش و بستری بیماران اورژانس ، بدحال و ترومایی در اسرع وقت

2- پذیرش بیماران سرپایی و ویزیت توسط پزشک اورژانس و انجام اقدمات سرپایی توسط دو پزشک مجزا

3- بستری بیماران در بخش بستری مردان و زنان اورژانس و انجام اقدامات درمانی و ویزیت توسط متخصصین

4- بخش اوژانس آماده ارائه خدمات 24 ساعته در تمام ایام هفته به بیماران می باشد.

امکانات و تجهیزات بخش:

2بخش بستری بیماران حاد و تحت حاد با23 تخت مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی مردان و زنان، 1 تخت احیای قلبی ریوی( CPR)

بزرگسال و احیای کودکان،2 تخت فوریتها ، اتاق ایزوله با تجهیزات لازم ، اتاق عمل سرپایی با تجهیزات و امکانات مورد لزوم جهت شرایط بحرانی ، نصب خطوط

راهنمای رنگی جهت مشخص نمودن مسیر بخش های اصلی بیمارستان از اورژانس به آن بخش ها، اتاق تریاژ با امکانات کامل مصوب دانشگاه علوم پزشکی

،اتاق معاینه با کلیه امکانات و تجهیزات معاینه بیمار،اتاق تزریقات ،پانسمان و گچ گیری ،دستگاه نوار قلب (ECG)

 

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................