صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > نوزادان و اطفال 

بخش نوزادان و کودکان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش:  دکتر فرامرز صادقی   متخصص اطفال

سرپرستار بخش: فائقه عباسی       کارشناس پرستاری 

تعداد پرسنل واحد : پرستار، بهیار، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه 2

شماره تلفن داخلی بخش: 1019

پزشکان متخصص نوزادان و کودکان بخش:

دکتر فرامرز صادقی                        متخصص اطفال    (مشاهده رزومه)

دکتر عبدالباسط خطیبی زاده           متخصص اطفال    (مشاهده رزومه)

دکتر شبنم خنیفر                          متخصص اطفال    (مشاهده رزومه)

دکترخاطره ارژه                             متخصص اطفال    (مشاهده رزومه)

دکتر سیدمحمود احمدی                متخصص اطفال    (مشاهده رزومه)

ماموریت بخش:

1-ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین

2- ارائه خدمات به نوزادان نارس و نوزادان هیپر بیلی روبینی(افزایش زردی با بیلی روبین خون) و پرستاری از کودکان و نوزادان بیمار و پیشگیری از صدمات جبران ناپذیر به نوزاد

3- ارائه خدمات مناسب درمانی ، تخصصی به کلیه اطفال و نوزادان مراجعه کننده

امکانات و تجهیزات بخش:

5 تخت فتوتراپی ،4 تخت نوزادان، 13 تخت کودکان و 2 تخت تعویض خون نوزاد، اتاق ایزوله با تجهیزات کامل ،اتاق با فضای بازی کودک،اتاق استراحت مادران

کودکان ونوزادان بیمار، همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا

است.                                                                                                                                     

                                               .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................