صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > زنان 

بخش جراحی زنان و زنان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر ساغر بهشتی    متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

سرپرستار بخش: خانم طیبه صادقیان      کارشناس پرستاری با 14 سال سابقه خدمتی

تعداد پرسنل واحد : پرستار 7 نفر ، بهیار 2 نفر ، منشی بخش 1 نفر ، نیروی خدمات 3 نفر

مکان استقرار: طبقه 2

شماره تلفن داخلی بخش: 1033

پزشکان بخش:

خانم دکتر ساغربهشتی       متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی       متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر یاسمن مددی       متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد       متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر یدالله عالی پور      متخصص ارتوپدی

آقای دکتر ناصر ریاضی         متخصص ارولوژی

ماموریت بخش:

1-ارتقاء مراقبت و درمان بیماران (زنان)

2- ارتقاء آموزش شیردهی به صورت مداوم به مادران بعد از زایمان

3- ارائه آموزش های لازمه به مادران باردار قبل و بعد از زایمان (نحوه شیر دهی، مراقبت های قبل از بارداری ، نحوه مراقبت از نوزادان)

4- ارتقاء ایمنی و سلامت مادران و نوزادان

امکانات و تجهیزات بخش:

23تعداد تخت بستری فعال و 1 تخت اکسترا ،اتاق آموزش شیر دهی ،اتاق ایزوله با تجهیزات لازم، اتاق معاینه و درمان ،همچنین کلیه تخت ها مجهز به

سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.