صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پرشکان متخصص و پزشکان عمومی بیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم

رديف

نام پزشك

نوع تخصص

1

دکتر میثم فتحی واوسری متخصص ارتوپد
2 دکتر عبدالباسط خطیبی زاده متخصص نوزادان و کودکان

3

دکتر فرامرز صادقی

متخصص نوزادان و کودکان

4

دکتر نگین خوشبخت احمدی

متخصص نوزادان و کودکان

5 دکتر عبدالرحیم امینی متخصص چشم پزشکی

6

دکترفاطمه پریشان

متخصص داخلی

7

دکتر حسین حلالخور

متخصص داخلی

8

دکتر مریم شمسایی

متخصص داخلی

9

دکتر فاطمه کاظمی جهرمی

متخصص داخلی

10 دکترسعید نادری فیروز متخصص بیهوشی

11

دکتر محسن صحرائیان

متخصص بیهوشی

12

دکتر رضا علی فتاحی

متخصص اعصاب و روان

13 دکتر نفیسه السادات حائری زاده متخصص مغز و اعصاب

14

دکتر سیده مریم فلاحی

جراح مغز و اعصاب

15

دکتر احمد مسعودی

متخصص قلب و عروق

16

دکتر امیر مسعود عزیزپور

متخصصجراح عمومی

17

دکتر سارا اکبرنژاد

متخصص جراح عمومی

18

دکتر ساغر بهشتی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

19

دکتر مژگان کریمی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

20

دکتر سپیده مهدی قلب

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

21

دکتر نعیمه پیشنماز

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

22

دکتر رضا خزائیان

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی و CT Scan

23 دکتر انیسه عرب ساغری متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

24

دکتر شیما سلیمی

متخصص پاتولوژی (مسئول فنی آزمایشگاه )

25

دکتر ایمان برکتی

پزشک داروساز

26

دکتر مهسا عطائی

پزشک داروساز

27 دکتر محمد جواد حاجی قنبری متخصص طب اورژانس
28 دکتر منوچهر قربانی متخصص طب اورژانس
29 دکتر اسحاق کشاورز متخصص طب اورژان
30 دکتر مهرنوش حراقی متخصص طب اورژانس
31 دکتر ایرج دادفر متخصص پوست و مو

32

دکتر سمیه محمدیان

پزشک عمومی

33

دکتر حمید رضا کریمی پزشک عمومی

34

دکتر فرشاد قادری

پزشک عمومی

35

دکترسیمین ملکی

پزشک عمومی
36 دکتر صنم فضل خواه پزشک عمومی

37

دکتر سعید نامداری

پزشک عمومی

38

دکتر مینا سعید نژاد

پزشک عمومی

39

دکتر عزیز کاظمی

پزشک عمومی

40

دکتر مهدی سروی پزشک عمومی

41

دکترروح الله صادقی گوغری

پزشک عمومی