صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پرشکان متخصص و پزشکان عمومی بیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم

رديف

نام پزشك

نوع تخصص

1

دکتر میثم فتحی واوسری متخصص ارتوپد
2 دکتر عبدالباسط خطیبی زاده متخصص نوزادان و کودکان

3

دکتر فرامرز صادقی

متخصص نوزادان و کودکان

4

دکتر محمد حسن کشاورز

متخصص نوزادان و کودکان

5 دکتر نگین خوشبخت احمدی متخصص نوزادان و کودکان

6

دکتر عبدالرحیم امینی

متخصص چشم پزشکی

7

دکتر حسین حلالخور

متخصص داخلی

8

دکتر مریم شمسایی

متخصص داخلی

9

دکتر فاطمه کاظمی جهرمی

متخصص داخلی

10 دکتر فاطمه پریشان متخصص داخلی

11

دکتر سعید نادری فیروز

متخصص بیهوشی

12

دکتر رضا علی فتاحی

متخصص اعصاب و روان

13 دکتر نفیسه السادات حائری زاده متخصص مغز و اعصاب

14

دکتر ناصر ریاضی

متخصص کلیه و مجاری ادراری

15

دکتر احمد مسعودی

متخصص قلب و عروق

16

دکتر امیر مسعود عزیزپور

متخصصجراح عمومی

17

دکتر سارا اکبرنژاد

متخصص جراح عمومی

18

دکتر ساغر بهشتی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

19

دکتر مژگان کریمی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

20

دکتر سپیده مهدی قلب

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

21

دکتر نعیمه پیشنماز

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

22

دکتر رضا خزائیان

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی و CT Scan

23 دکتر انیسه عرب ساغری متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

24

دکتر شیما سلیمی

متخصص پاتولوژی (مسئول فنی آزمایشگاه )

25

دکتر ایمان برکتی

پزشک داروساز

26

دکتر مهسا عطائی

پزشک داروساز

27 دکتر محمد جواد حاجی قنبری متخصص طب اورژانس

28

دکتر سمیه محمدیان

پزشک عمومی

29

دکتر زهرا یاور احمدی پزشک عمومی

30

دکتر فرشاد قادری

پزشک عمومی

31

دکترسیمین ملکی

پزشک عمومی
32 دکتر صنم فضل خواه پزشک عمومی

33

دکتر فائزه متولی

پزشک عمومی

34

دکتر مینا سعید نژاد

پزشک عمومی

35

دکتر عزیز کاظمی

پزشک عمومی

36

دکتر ماه شید افغان حاجی عباسی پزشک عمومی

37

دکترروح الله صادقی گوغری

پزشک عمومی