صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

لیست پرشکان متخصص و پزشکان عمومی بیمارستان پیامبراعظم (ص) قشم

رديف

نام پزشك ماندگار

نوع تخصص

1

دکتر میثم فتحی واوسری متخصص ارتوپد
2 دکتر عبدالباسط خطیبی زاده متخصص نوزادان و کودکان

3

دکتر فرامرز صادقی

متخصص نوزادان و کودکان

4

دکتر محمد حسن کشاورز

متخصص نوزادان و کودکان

5

دکتر مهدی مظلومی

متخصص چشم پزشکی

6

دکتر حسین حلالخور

متخصص داخلی

7

دکتر مریم شمسایی

متخصص داخلی

8

دکتر فاطمه کاظمی جهرمی

متخصص داخلی

9

دکتر سعید نادری فیروز

متخصص بیهوشی

10

دکتر رضا علی فتاحی

متخصص اعصاب و روان

11

دکتر ناصر ریاضی

متخصص کلیه و مجاری ادراری

12

دکتر احمد مسعودی

متخصص قلب و عروق

13

دکتر امیر مسعود عزیزپور

متخصصجراح عمومی

14

دکتر سارا اکبرنژاد

متخصص جراح عمومی

15

دکتر ساغر بهشتی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

16

دکتر مژگان کریمی

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

17

دکتر سپیده مهدی قلب

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

18

دکتر نعیمه پیشنماز

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

19

دکتر رضا خزائیان

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی و CT Scan

20

دکتر شیما سلیمی

متخصص پاتولوژی (مسئول فنی آزمایشگاه )

21

دکتر ایمان برکتی

پزشک داروساز

22

دکتر مهسا عطائی

پزشک داروساز

23

دکتر سمیه محمدیان

پزشک عمومی

24

دکترسحرفرزانه بجستانی پزشک عمومی

25

دکتر فرشاد قادری

پزشک عمومی

26

دکتر احسان ملکی

پزشک عمومی
27 دکتر صنم فضل خواه پزشک عمومی

28

دکتر فائزه متولی

پزشک عمومی

29

دکتر مینا سعیدی نژاد

پزشک عمومی

30

دکتر عزیز کاظمی

پزشک عمومی

31

دکتر ماه شید افغان حاجی عباسی پزشک عمومی

323334


35


36


37


38


39


4041


42434445

46

47