صفحه اصلی > باکس 1 > نوبت دهی تلفنی 

جهت دریافت نوبت تلفنی کلینیک ، یک روز قبل می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

 2535 3521 - 076

 2546 3521 - 076

 2547 3521 - 076

 2552 3521 - 076