بخش مراقبت های ویژه (ICU):

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر محسن صحرائیان       متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: خانم آرام درزی           کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : پرستار ، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 1              شماره تلفن داخلی بخش: 1089

پزشکان بخش:

خانم دکتر ساغربهشتی                      متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                       متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سپیده مهدی قلب               متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                       متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر امیرمسعود عزیز پور               متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر فاطمه پریشان                      متخصص داخلی

خانم دکتر مریم شمسایی                   متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی                     متخصص داخلی

آقای دکتر رضا علی فتاحی                   متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر میثم فتحی واوسری             متخصص ارتوپدی

آقای دکتر فرامرز صادقی                       متخصص اطفال

آقای دکتر عبدالباسط خطیبی زاده        متخصص اطفال

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی         متخصص اطفال

آقای دکتر احمد مسعودی                      متخصص قلب و عروق

ماموریت بخش:

1.        ارتقاء سلامت بیماران قلبی .

2.        افزایش رضایتمندی بیماران.