صفحه اصلی > ریاست  > مدیر داخلی 

 

نام و نام خانوادگی: صفی اله روح الامینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت تحول اداری

 

سوابق کاری:

مسئول اتاق عمل بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

سوپروایزر و مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

مترون بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

جانشین مدیر داخلی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم به طور متناوب

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

پرستار نمونه شهرستان قشم در سال 81

پرستار نمونه استان هرمزگان در سال 91

 

شماره تماس: داخلی 1004

 

« تاریخچه بیمارستان »

« صفحه اصلی »