صفحه اصلی > ریاست  > سوپروایزرها 

سوپروایزر آموزش سلامت

 

سرکار خانم مرضیه سیفی                   کارشناس پرستاری با 21 سال سابقه کاری

سوابق کاری:

-          مسئول بخش جنرال(زنان، اطفال، داخلی، جراحی،CCU ،ICU) بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم به مدت 8 سال

-          مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم به مدت 4 سال

-          کارشناس مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم به مدت 1 سال

-          سوپروایزر بالینی و آموزشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم به مدت 10 سال 

-          مسئول آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم به مدت 15 سال

-          مسئول بررسی مرگ و میر نوزاد و کودک 59 - 1 ماهگی و نوجوان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم به مدت 3 سال

-          کارشناس پرستاری بیمارستان خلیلی شیراز به مدت 3 سال

-          سوپروایزر بالینی و پرستار بخش ICU بیمارستان کودکان بندرعباس به مدت 7 سال

 

سوپروایزرهای بالینی

 

1- خانم نرگس روح الامینی                 کارشناس پرستاری با 7 سال سابق کاری

سوابق کاری:

-          پرستار بخش اورژانس بیمارستان 

-           مسئول بخش اورژانس بیمارستان 

-           سوپروایزر در گردش 


2- آقای سید جلیل جوادی                کارشناس پرستاری با 19 سال سابقه کاری

سوابق کاری:

-          پرستار بخش اورژانس ،CCU  و داخلی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم به مدت 17 سال

-          پرستار بخش اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا (س)  حاجی آباد به مدت 2 سال

-          سوپروایزر در گردش


3 - آقای حسن گلچین                       کاردان اتاق عمل با 21 سال سابقه کاری

سوابق کاری:

-          کاردان اتاق عمل بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم به مدت 19 سال

-          کاردان اتاق عمل بیمارستان شهدای بندر لنگه به مدت 2 سال

-          سوپروایزر در گردش