صفحه اصلی > بهبود کیفیت > مسئول بهبود كيفيت 

نام و نام خانوادگی:مرضیه پولاد چنگ

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی