صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

1- بیمه شرکت صنعت نفت

2- بیمه شرکت نفت بازنشستگان

3- بیمه دی

4- بیمه دانا

5- بیمه ایران

6- بیمه آتیه سازان حافظ

7- بیمه البرز

8- بیمه بانک ملت

9- بیمه بانک سپه

10- بیمه بانک صادرات

11- بیمه بانک تجارت

12- بیمه بانک کشاورزی

13- بیمه بانک توسعه صادرات

14- بیمه تامین اجتماعی

15- بیمه سلامت

16- بیمه نیروهای مسلح

17- بیمه میهن

18- بیمه کوثر

بروز رسانی فروردین 99