اتاق عمل

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: آقای دکترسعید نادری فیروز     متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: نجیب فارسی                  کارشناس اتاق عمل

پرسنل واحد : کاردان و کارشناس اتاق عمل ، کاردان و کارشناس بیهوشی ، منشی ، نیروی خدماتی

مکان استقرار: طبقه 1

شماره تلفن داخلی بخش: 1006-1081  

پزشکان متخصص بخش:

آقای دکتر سعید نادری فیروز              متخصص بیهوشی

آقای دکتر محسن صحراییان               متخصص بیهوشی

آقای دکتر امیرمسعود عزیزپور             متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                    متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر مژگان کریمی                     متخصص زنان، زایمان و نازایی

خانم دکتر ساغر بهشتی                   متخصص زنان، زایمان و نازایی

خانم دکتر سپیده مهدی قلب             متخصص زنان، زایمان و نازایی

خانم دکتر الهه سیاری فرد                  متخصص زنان، زایمان و نازایی

آقای دکتر میثم فتحی واوسری           متخصص ارتوپدی

آقای دکتر عبدالرحیم امینی               متخصص چشم

آقای  دکتر محمد ناتمی                     متخصص ارولوژی

ماموریت بخش:

ارائه خدمات تخصصی اعمال جراحی در بالاترین سطح درمانی ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 7 اتاق عمل کاملاً مجهز با سیستم مرکزی گازهای بیهوشی و اکسیژن،ساکشن و سیستم تهویه مرکزی ،

سالن آماده سازی بیماران با 5 تخت ( Pre -op ) ،اتاق استریل ، اتاق متخصص بیهوشی،آسانسور حمل وسایل استریل ،

آسنسور حمل وسایل آلوده، واحد ریکاوری با 6 تخت و مجهز به امکانات استاندارد پایش بیمار

 

واحد اتاق عمل در طول 24 ساعت اعمال جراحی ذیل را جهت بیماران توسط جراحان مجرب انجام می دهد:

جراحی عمومی، یورولوژی (دستگاه کلیه و مجاری ادراری) بصورت باز و اعمال جراحی سنگ های اداری به صورت باز و بسته توسط دستگاه سنگ شکن

درون اندامی،عمل های زنـان (GYN)، ارتوپـدی، گــوش وحـلق و بیـنی (ENT) ، همچنـین تجهـیزات کامل جراحی چشم در قالب پذیرش بیماران از کلینیک

( عمل های سرپایی ) ، اورژانس و بخش های بستری با حضور پرسنل و پزشکان متخصص مجرب در این بخش قابلانجام می باشد.