صفحه اصلی > ارتباط با ما 

قشم - شهرک نریمان - جنب آب شیرین کن - نرسیده به پدافند هوایی


نوبت دهی تلفنی گویا :  

 2535 3521 - 076                                                            35212515 - 076

 2546 3521 - 076                                                            35212516 - 076

 2547 3521 - 076                                                            35212517 - 076

 2552 3521 - 076                                                            35212518 - 076

 

تلفن های بیمارستان : 4- 2530 3521 - 076


فکس : 2539 3521 - 076


کد پستی : 7951177810

ایمیل : qeshm.hums@gmail.com