صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > اورژانس تحت نظر 

بخش اورژانس

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر سارا اکبرنژاد          متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخش: خانم زهرا نامدار         کارشناس پرستاری

 پرسنل واحد : پرستار، بهیار، نیروی خدمات، نگهبان

مکان استقرار: طبقه همکف دارای محل مجزا جهت ورود آمبولانس تا درب ورودی اورژانس

شماره تلفن داخلی بخش: 1024-1028

پزشکان بخش:

خانم دکتر ساغربهشتی                 متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                 متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                 متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر سپیده مهدی قلب           متخصص و جراح  زنان و زایمان و ناباروری

آقای دکتر امیرمسعود عزیز پور          متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر فاطمه پریشان                متخصص داخلی

خانم دکتر مریم شمسایی              متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی جهرمی     متخصص داخلی

آقای دکتر رضا علی فتاحی              متخصص اعصاب و روان

 

آقای دکتر امین صلحی                   متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر میثم فتحی واوسری         متخصص ارتوپدی

آقای دکتر فرامرز صادقی                 متخصص اطفال

آقای دکتر عبدالباسط خطیبی زاده     متخصص اطفال

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی     متخصص اطفال

آقای دکتر احمد مسعودی               متخصص قلب و عروق

آقای دکترمحمد جواد حاجی قنبری    متخصص طب اورزانس

آقای دکتر فرامرز صادقی                 متخصص اطفال

 

ماموریت بخش:

1-پذیرش و بستری بیماران اورژانس ، بدحال و ترومایی در اسرع وقت

2- پذیرش بیماران سرپایی و ویزیت توسط پزشک اورژانس و انجام اقدمات سرپایی توسط دو پزشک مجزا

3- بستری بیماران در بخش بستری مردان و زنان اورژانس و انجام اقدامات درمانی و ویزیت توسط متخصصین

4- بخش اوژانس آماده ارائه خدمات 24 ساعته در تمام ایام هفته به بیماران می باشد.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 2 بخش بستری بیماران حاد و تحت حاد با23 تخت مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی مردان و زنان، 1 تخت احیای قلبی ریوی( CPR)

بزرگسال و احیای کودکان،2 تخت فوریتها با تجهیزات لازم، اتاق ایزوله با تجهیزات لازم ، اتاق عمل سرپایی با تجهیزات و امکانات مورد لزوم جهت شرایط بحرانی ، نصب خطوط

راهنمای رنگی جهت مشخص نمودن مسیر بخش های اصلی بیمارستان از اورژانس به آن بخش ها، اتاق تریاژ با امکانات کامل مصوب دانشگاه علوم پزشکی

،اتاق معاینه با کلیه امکانات و تجهیزات معاینه بیمار،اتاق تزریقات ،پانسمان و گچ گیری ،12 عدد مانیتورینگ،3 عدد دی سی شوک،1 عدد نبولایزر ،2 عدد دستگاه نوار قلب (ECG) ، 

 

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................