بخش داخلی

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر کاظمی    متخصص داخلی

سرپرستار بخش: خانم لیلا سرودی           کارشناس پرستاری 

تعداد پرسنل : پرستار و نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 3

شماره تلفن داخلی بخش: 1061

پزشکان بخش:

خانم دکتر ساغربهشتی                            متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                            متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سپیده مهدی قلب                     متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر الهه سیاری فرد                        متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                           متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر امیرمسعود عزیز پور                    متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر فاطمه پریشان                          متخصص داخلی

خانم دکتر مریم شمسایی                       متخصص داخلی

خانم دکتر فاطمه کاظمی                        متخصص داخلی

آقای دکتر رضا علی فتاحی                      متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر امین صلحی                           متخصص اعصاب و روان

آقای دکتر میثم فتحی واوسری                متخصص ارتوپدی

آقای دکتر عبدالرحیم امینی                    متخصص چشم

آقای دکتر محمد ناتمی                          متخصص ارولوژی

آقای دکتر فرامرز صادقی                        متخصص اطفال

آقای دکتر عبدالباسط خطیبی زاده          متخصص اطفال

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی          متخصص اطفال

آقای دکتر احمد مسعودی                     متخصص قلب و عروق

خانم دکتر فرناز سینایی                       متخصص مغز و اعصاب

ماموریت بخش: 

1-ارائه خدمات تخصصی دخلی به بیماران به منظور ارتقاء مراقبت های درمانی لازمه

2- افزایش رضایتمندی بیماران

3- در این بخش علاوه بر ارائه خدمات به بیماران بستری داخلی ،بیماران جراحی مردان نیز تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 9 اتاق بستری با 24 تخت ، اتاق ایزوله  مجهز به دستگاه ونتیلاتور و دستگاه الکترو شوک و اینفیوژن پمپ و..، همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم

احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.