بخش جراحی زنان و زنان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: خانم دکتر ساغر بهشتی    متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

سرپرستار بخش: خانم فاطمه حسین نتاج     کارشناس پرستاری 

پرسنل واحد : پرستار ، بهیار  ، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه 2

شماره تلفن داخلی بخش: 1033

پزشکان بخش:

خانم دکتر ساغربهشتی                         متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر مژگان کریمی                         متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر سپیده مهدی قلب                  متخصص و جراح  زنان و زایمان  و ناباروری

خانم دکتر الهه سیاری فرد                      متخصص و جراح  زنان و زایمان و نا باروری

خانم دکتر سارا اکبر نژاد                          متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر میثم فتحی واوسری                متخصص ارتوپدی

آقای دکتر محمد ناتمی                           متخصص ارولوژی

آقای دکتر امیر مسعود عزیزپور                 متخصص جراحی عمومی

آقای دکتر عبدالرحیم امینی                    متخصص چشم پزشکی

آقای دکتر عبدالباسط خطیبی زاده           متخصص اطفال

آقای دکتر فرامرز صادقی                          متخصص اطفال

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی           متخصص اطفال

ماموریت بخش:

1-ارتقاء مراقبت و درمان بیماران (زنان)

2- ارتقاء آموزش شیردهی به صورت مداوم به مادران بعد از زایمان

3- ارائه آموزش های لازمه به مادران باردار قبل و بعد از زایمان (نحوه شیر دهی، مراقبت های قبل از بارداری ، نحوه مراقبت از نوزادان)

4- ارتقاء ایمنی و سلامت مادران و نوزادان

امکانات و تجهیزات بخش:

23تعداد تخت بستری فعال و 1 تخت اکسترا ،اتاق آموزش شیر دهی ،اتاق ایزوله با تجهیزات لازم، اتاق معاینه و درمان ،همچنین کلیه تخت ها مجهز به

سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.