بخش شنوایی

سال تاسیس:1395

مسئول بخش: خانم اسما سمالی پور قشمی، فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مکان استقرار بخش: کلینیک،طبقه همکف

ساعات کار: همه روزه به جز روزهای تعطیل

اهداف بخش:

انجام تست های غربالگری شنوایی نوزادان (OAE و AABR) با هدف شناسایی نوزادان کم شنوا و ناشنوا تا قبل از یک ماهگی و مراقبت های بعدی نوزادان تا سن شش ماهگی