صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > نوزادان و اطفال 

بخش نوزادان و کودکان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: آقای دکتر فرامرز صادقی   متخصص نوزادان و کودکان

سرپرستار بخش: خانم آمنه شادمان    کارشناس پرستاری 

تعداد پرسنل واحد : پرستار، بهیار، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه 2

شماره تلفن داخلی بخش: 1019

پزشکان متخصص نوزادان و کودکان بخش:

آقای دکتر فرامرز صادقی

آقای دکتر عبدالباسط خطیبی زاده

خانم دکتر نگین خوشبخت احمدی

ماموریت بخش:

1-ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین

2- ارائه خدمات به نوزادان نارس و نوزادان هیپر بیلی روبینی(افزایش زردی با بیلی روبین خون) و پرستاری از کودکان و نوزادان بیمار و پیشگیری از صدمات جبران ناپذیر به نوزاد

3- ارائه خدمات مناسب درمانی ، تخصصی به کلیه اطفال و نوزادان مراجعه کننده

امکانات و تجهیزات بخش:

5 تخت فتوتراپی ،4 تخت نوزادان، 13 تخت کودکان و 2 تخت تعویض خون نوزاد، اتاق ایزوله با تجهیزات کامل ،اتاق با فضای بازی کودک،اتاق استراحت مادران

کودکان ونوزادان بیمار، همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا

است.                                                                                                                                     

                                               .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................