صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > پذیرش و مدارک پزشکی 

نام و نام خانوادگی: شکوفه مهاجر

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت