صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > استریلیزاسیون مرکزی 

استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: خانم زهرا طرقدار     کارشناس اتاق عمل

 پرسنل واحد : کمک بهیار، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه زیرزمین

شماره تلفن داخلی بخش: 1018

ماموریت بخش:

ارائه خدمات استاندارد با کیفیت بالا در زمینه استریل کردن ابزار جراحی در جهت افزایش ایمنی بیماران و کاهش عفونت های بیمارستانی

امکانات ساختاری:

اتاق مدیریت ، فضای کثیف( چک کردن ، شستن و ضد عفونی کردن وسایل آلوده جراحی)، فضـای تمیـز (پـک کردن و استـریـل کـردن وسایـل و سـت های

جراحی)، فضای استریل (نگهداری و توزیع ست ها و ابزار جراحی استریل شده به بخش های درمانی)،آسانسور مخصوص جهت حمل ست های استریل از

CSSD به بخش های درمانی

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 2 دستگاه اتو کلاو بخار مدرن، اتوماتیک و پیشرفته که قابلیت استریل کردن تمام ابزار جراحی با بالاترین استاندارد و کیفیت را دارد، دستـگاه انکوبـاتـور

تست های بیولوژیک ،سینک استیل کاملاً مجهز به سیستم پر فشار آب و پرفشار هوا (جهـت ضد عفونی و خشک کردن ابـزار جراحی)، قـفسه بـندی های

استیل جهت نگهداری ست های استریل شده، ترالی سرپوشیده استیل ( جهت حمل ابزار های جراحی استریل شده)


«صفحه اصلی»