صفحه اصلی > درباره بیمارستان > گواهینامه ها و افتخارات بیمارستان 

ISO چیست؟

یک سازمان بین المللی با عضویت بیش از 160 کشور جهت استانداردسازی در سطح جهانی (ریشه یونانی به مفهوم همگون و برابر ISOUSE)

در ممیزی چه اتفاقی می افتد؟

یک تیم ممیزی از یک شرکت بی طرف (شخص سوم) دارای اعتبار از مراجع معتبر در شرکت حضور یافته و وضعیت موجود سازمان (آنچه هست) را با الزامات

استـاندارد (آنجه بایـد باشد) بررسی می کند به این کار ممیـزی می گویند.در صورتـی که الزامـات بـرآورده شوند به آن انطباق و در غیـر اینصورت عدم انطباق

می گویند.

استاندارد ISO9000 چیست؟

در سال 1987 کمیته فنی 176 سازمان بین المللی استااندارد ( ISO/TC176) سری استاندارد ISO9000 را به جهانیان ارائه نمود.

هدف از تدوین این سری استاندارد، به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیـاده سـازی و استقـرار سیستم های مدیریـت و تضمین کیفیت بوده کـه مــورد

استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت . سیستم‌های مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فراینــدها در

سازمان پیاده‌سازی می‌شود. الگوی اجـرای این سری استانـدارد برای بار چهارم در سـال ۲۰۰۸ مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. در ویرایـش سال ۲۰۰۸

دیدگاه فرآیند گرا همچنان مورد تأکید است.

کیفیت: دستیابی به کیفیت محصول یا خدمات با ایجاد کیفیت در فعالیتها و فرآیندها

سیستم مدیریت کیفیت: یک سیستم مدیریتی برای دستیابی به کیفیت

ISO9000 یک استاندارد برای سیستم مدیریت کیفیت است.در این استاندارد مبانی و واژگان سیستم مدیریت کیفیت تشریح می شود.

مبانی و اصول عبارتند از:

اصل اول تمرکز بر مشتری

اصل دوم رهبری

اصل سوم مشارکت کارکنان

اصل چهارم رویکرد فرایندی

اصل پنجم رویکرد سیستمی به مدیریت

اصل ششم بهبود مستمر

اصل هفتم تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها

اصل هشتم ارتباط سودمند و دو طرفه با تامین کنندگان

بیمارستان پیامبر اعظم(ص) جزیره قشم مفتخر شد تا به لطف خدا و با تلاش تیمی و همه جانبه مدیران، سرپرستاران ،مسئولین و پرسنل پر توان این

مجموعه درمانی موفق به اجرا و نیز اخذ استاندارد ایـزو 2015-9001 و گواهینامه ایزو در ارتباط با رضایتمندی مشتری و رسیدگی به شکایات مراجعین

به بیمارستان به عنوان یکی از مراکز درمانی پیشرو در سطح کشور نائل گردد.

در این راستا از حمایت و رهبری ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر بهمن پرویزی و زحمات شبانه روزی تک تک پرسنل بیمارستان سپاسگزاریم .

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

 

....................................................................................................................................................

 

 

«راهنمای مراجعین »

«ارتباط با مرکز »

«صفحه اصلی»