اتاق عمل

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر امیر مسعود عزیزپور                  متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخش: مطهره درویشی زاده                 کارشناس اتاق عمل

پرسنل واحد : کاردان و کارشناس اتاق عمل ، کاردان و کارشناس بیهوشی ، منشی ، نیروی خدماتی

مکان استقرار: طبقه 1

شماره تلفن داخلی بخش: 1006-1081  

پزشکان متخصص بخش: 

دکتر محسن صحراییان متخصص بیهوشی 
دکتر فاطمه خداداد زاده  متخصص بیهوشی
دکتر فاطمه مغیثه متخصص بیهوشی

 

 

 

 

ماموریت بخش:

ارائه خدمات تخصصی اعمال جراحی در بالاترین سطح درمانی ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 7 اتاق عمل کاملاً مجهز با سیستم مرکزی گازهای بیهوشی و اکسیژن،ساکشن و سیستم تهویه مرکزی ،

سالن آماده سازی بیماران با 5 تخت ( Pre -op ) ،اتاق استریل ، اتاق متخصص بیهوشی،آسانسور حمل وسایل استریل ،

آسنسور حمل وسایل آلوده، واحد ریکاوری با 6 تخت و مجهز به امکانات استاندارد پایش بیمار

 

واحد اتاق عمل در طول 24 ساعت اعمال جراحی ذیل را جهت بیماران توسط جراحان مجرب انجام می دهد:

جراحی عمومی، یورولوژی (دستگاه کلیه و مجاری ادراری) بصورت باز و اعمال جراحی سنگ های اداری به صورت باز و بسته توسط دستگاه سنگ شکن

درون اندامی،عمل های زنـان (GYN)، ارتوپـدی، گــوش وحـلق و بیـنی (ENT) ، همچنـین تجهـیزات کامل جراحی چشم در قالب پذیرش بیماران از کلینیک

( عمل های سرپایی ) ، اورژانس و بخش های بستری با حضور پرسنل و پزشکان متخصص مجرب در این بخش قابلانجام می باشد.


مطالب پیشنهادی: خودمراقبتی در کیست پیلونیدال، لاپروتومی و مراقبت های آن، مراقبت از زخم

«ریکاوری»

«بخش های بستری»

«صفحه اصلی»