بخش مراقبت های ویژه (ICU):

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر محسن صحرائیان               متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: خانم سوسن بهادری         کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : پرستار ، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 1              شماره تلفن داخلی بخش: 1089

پزشکان بخش:

دکتر محمدعلی مشعری                       متخصص جراحی مغزو اعصاب      (مشاهده رزومه)

دکتر پریسا رضایی                              متخصص بیماریهای مغز و اعصاب   (مشاهده رزومه)


ماموریت بخش:

1.        ارتقاء سلامت بیماران .

2.        افزایش رضایتمندی بیماران.

مطالب پیشنهادی: علائم هشدار ضربه به سر، مراقبت در زمان مصرف دیگوکسین 

«بخش های بستری»

«صفحه اصلی»