صفحه اصلی > رسیدگی به شکایات 

 

 

فرایند اعلام شکایت حضوری در بیمارستان

امتیازدهی