صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت،چشم اندازو ارزشها 

رسالت:

این بیمارستان به عنوان تنها مرکز درمانی شهرستان قشم و با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران و جلب اعتماد و رضایت کلیه مراجعین همراه با

جذب نیروهای متعهد و با انگیزه و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می نماید.


چشم انداز:

آرمان کارکنان بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم این است که با اتکا و ایمان بر قدرت لایزال پروردگار، وجدان کاری و انجام فعالیتهای سازمانی به صورت گروهی

به عنوان بهترین بیمارستان در کشور جهت خدمت رسانی به بیماران، افتخار آفرین باشیم.

 

ارزش ها:

1- رعایت اصول و پایبندی به ارزشهای اسلامی و انسانی

2- بهبود مداوم، مدیریت کیفیت و ارتقاء فرآیندهای بیمارستانی

3- پایش مناسب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بیماران

4- پایبندی به اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان

5- توجه به ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق بیماران، مراجعه کنندگان و کارکنان جهت افزایش رضایتمندی آنان

6- ارتقاء سطح دانش علمی و مهارت های کارکنان و توانمند سازی آنها

 

«واحد آموزش سلامت»

«صفحه اصلی»