صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

1- بیمه شرکت صنعت نفت

2- بیمه شرکت نفت بازنشستگان

3- بیمه دی

4- بیمه دانا

5- بیمه ایران

6- بیمه آتیه سازان حافظ

7- بیمه البرز

8- بیمه بانک ملت

9- بیمه بانک سپه

10- بیمه بانک تجارت

11- بیمه تامین اجتماعی

12- بیمه سلامت

13- بیمه نیروهای مسلح

14- بیمه سینا

 

بروز رسانی مهر  1401