صفحه اصلی > واحد آموزش سلامت > معرفي واحد اموزش سلامت 

 

معرفی واحد آموزش سلامت بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

 

از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در ‏هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است .آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است و يك جنبه حيات بخش از مراقبتهای پرستاری است كه با فراهم آوردن اطلاعات برای بيماران از بروز عوارض درآنها پيشگيری می كند و فعاليتهای خود مراقبتی را در آنها تقويت كرده و باعث افزايش استقلال آنان شده و از بستری مجدد آنها پيشگيری می كند و از زمان پذيرش ، حين بستری و زمان ترخيص بيمار مهمترين بخش مراقبتهای پرستاری را شامل می شود.

تعریف آموزش به بیمار:


آموزش به بیمار ،فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏در حقیقت فرآیندی است هدفمند ، سیستماتیک ، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی و نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او را در مراقبت از خود افزایش داده و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وی می افزاید و از بروز عوارض بالقوه پیشگیری می کند.آموزش به بيمار  تركيب برنامه‌ريزي شده است از فعاليت‌هاي آموزشي به منظور كمك به افرادي كه هم اكنون درحال تجربه كردن يك بيماري هستند يا اينكه داراي تجربه قبلي از يك بيماري مي‌باشند، تا بتوانند به‌گونه‌اي در رفتار خود تغيير دهند تا منجر بهبودي آنها گردد .

 

تعریف واحد آموزش به بیمار(آموزش سلامت):

 
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.

 آموزش به بیمار مسئولیت سنگینی است که اعضاء تیم بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند.

امروزه آموزش مددجو ازمهمترین نقشهای  پرستاران بوده ودرحقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است؛ که ارتقا و بازگرداندن سلامتی و سازگاری بیمار   بااثرات بیماری را تسهیل می کند پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارند؛ این بخش، جزء مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب میشود.

برای مدیریت هد فمند آموزش ها برای بیماران  وهمراهان کارگروه داخل بخشی وکارگروه بیمارستانی هر سه ماه تشکیل می شود.

هربخش رابط آموزش مختص خود دارد و آموزش ها نیز توسط پرستار مسئول به بیمار داده میشود.

 

گروه هدف کلینیک آموزش سلامت :

 ‏بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز مخصوصی:

*    عفونت های بعدازعمل( ارتوپدی، کاتاراکت، لاپاراتومی ، سزارين(

*    بیماران ديابتی تازه تشخیص داده شده

*     بیماران مصرف کننده وارفارين

*    بیماران ترخیص شده بااتصالات (سند فولی ،NGT ، تراکئوستومی،...)

*    بیمارانCVA (سکته مغزی)

*    بیماران ترخیص شده بخش) CCUمراقبتهای ویژه قلبی )

*    بیماران ترخیص شده با زخم بستر

*    بیماران کوويد 19

 

*    زمان فعالیت کلینیک: صبح ها از ساعت 8 الی 14 بجز روزهای تعطیل

*    مکان :کلینیک تخصصی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم

*    تلفن :-707635212530 -    داخلی 1070 تلفن 0903636841

 

هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمند سازی بیماران جهت  برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت و برنامه ريزی جهت ترويج رويکرد آموزش به بيمارو فرهنگ سازی در اين زمينه


اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏

 • آشنایی مددجو با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی
 • افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
 • افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
 • افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی
 • کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی
 • اطمینان از تداوم مراقبت ها
 • بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
 • کاهش بروز عوارض بیماری
 • افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی
 • افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره
 • تکمیل برنامه های درمانی
 • کاهش پذیرش مجدد بیماران
 • ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
 • توانمندسازی جامعه
 • کاهش اضطراب بیمار
 • کاهش دوره بستری
 • کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
 • افزایش کیفیت زندگی

 

محور های اصلی آموزش:

*      آموزش زمان پذیرش

*      آموختن حین بستری

*      آموزش زمان ترخیص

*      آموزش پس از ترخیص

مراحل انجام آموزش به بيمار(ص 38 :كتا ب مرجع چك ليست هاي خدمات پرستاري: 1387)

 

 • بررسي نيازهاي يادگيري توان ها اولويت ها و آمادگي مددجو براي يادگيري
 • ارزيابي اعتقادات مذهبي فرهنگي موانع عاطفي اميال و انگيزه ها براي يادگيري، محدوديت هاي شناختي، عوامل فيزيكي، موانع زباني و مسائل مالي مراقبت ها
 • اقدام به آموزش با در نظر گرفتن سن، طول مدت بستري در بيمارستان و ارزيابي نيازهاي آموزشي
 • آموزش استفاده درست و ايمن داروها به مددجو و خانواده
 • آموزش استفاده مؤثر و ايمن از تجهيزات پزشكي  به مددجو و خانواده
 • آموزش واكنش هاي غذايي و دارويي به مددجو و خانواده
 • آموزش تغذيه و اصلاح رژيم غذايي به مددجو و خانواده
 • آموزش روش هاي نوتواني جهت كمك به سازگاري با فعاليت مستقل
 • آموزش درباره نحوه دستيابي به منابع حمايتي در جامعه
 • آموزش به مددجويان در رابطه با زمان و نحوه درمان
 • استفاده از ابزار و امكانات مناسب آموزش با توجه به سن و شرايط و سطح سواد و آگاهي  مددجو
 • انتخاب موقعيت مناسب براي آموزش با توجه به شرايط بيمار
 • ثبت يافته ها ي خود و روش آموزش

انواع فعاليت‌ها در آموزش سلامت

1. برنامه‌ريزي  و اجراي آموزش در سطوح مختلف شامل مراقبت از بيماران، آموزش به بيمار و همراه، آموزش خانواده، آموزش بيماري هاي مزمن، آموزش هاي پيشگيري ، روش هاي خود مديريتي و خود مراقبتي ، نوتواني، ايمني ، محافظت از خطر ، پيشگيري از سوانح و …

2. شناسايي فرصت ها و استفاده از امكانات و فرصت هاي موجود براي آموزش مانند امكانات مركز درماني،

3. تهيه مطالب و رسانه هاي آموزشي مانند كتاب، جزوات، پمفلت و پوستر‌هاي مختلف

 4. سازمان دهي  و برگزاري آموزش هاي گروهي: كنفرانس‌ها، جلسات آموزشي و غيره …

5. گسترش و توانمندسازي نيروهاي فعال در آموزش با  سازمان دهي و حمايت برنامه‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي نيروهاي شاغل.

 

اطلاعات مربوط به سوپروایزر آموزش سلامت:

نام ونام خانوادگی: ایرما ریحانی

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

دانشجوی ترم آخر کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات تماس: ۰7635212530 داخلی 1070-09036368641

 

برخی شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار :‏

 

*    برنامه ريزي و اجراي  نياز سنجي آموزشي از مددجويان  وبیماران و اولويت بندي نياز هاي آموزشي مددجو متناسب با هر گروه از بیماران که نیاز به آموزش خاص دارند.

*    طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازسنجي آموزشي انجام شده از مددجو‏ وتدوین طرح درس

*    تهیه مطالب و رسانه های آموزشی

*    برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي وجلسات وآموزش های چهره به چهره و مشاوره  وپیگیری جهت بیماران ، مددجويان و همراهان آنها

*    جمع آوري و ارائه گزارش عملكرد واحد آموزش به بیمار در فواصل مشخص به مراجع بالاتر

*  برگزاری کمیته آموزش به بیمار

*  بررسی اثر بخشی آموزش به بیمارمرکز و ارائه گزارش به دفتر پرستاری وریاست مرکز