صفحه اصلی > ریاست  > سوپروایزرها 

سوپروایزر آموزش سلامت

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه سیفی                تحصیلات: کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          مسئول بخش جنرال(زنان، اطفال، داخلی، جراحی،CCU ،ICU) بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          کارشناس مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          سوپروایزر بالینی و آموزشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          مسئول آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم 

-          مسئول بررسی مرگ و میر نوزاد و کودک 59 - 1 ماهگی و نوجوان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم 

-          کارشناس پرستاری بیمارستان خلیلی شیراز 

-          سوپروایزر بالینی و پرستار بخش ICU بیمارستان کودکان بندرعباس 

 

 

سوپروایزرهای بالینی


1- طیبه صادقیان                تحصیلات: کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-         سوپروایزر کنترل عفونت

-          سرپرستار بخش جنرال

-          کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

-         دبیر کمیته بحران

-         رابط نظام پرستاری بیمارستان

 

2- خانم نرگس روح الامینی                 کارشناس پرستاری با 7 سال سابق کاری

سوابق کاری:

-          پرستار بخش اورژانس بیمارستان 

-           مسئول بخش اورژانس بیمارستان 

-           سوپروایزر در گردش 


3- خانم صدیقه کمالی                     تحصیلات: کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          سرپرستار بخش CCU

-          سرپرستار بخش جنرال

-          سوپروایزر بالینی

 

«ریاست»

«مدیر داخلی»

«مترون»

«صفحه اصلی»