اتاق عمل

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر امیر مسعود عزیزپور                متخصص جراحی عمومی

سرپرستار بخش: مطهره درویشی زاده                 کارشناس اتاق عمل

پرسنل واحد : کاردان و کارشناس اتاق عمل ، کاردان و کارشناس بیهوشی ، منشی ، نیروی خدماتی

مکان استقرار: طبقه 1

شماره تلفن داخلی بخش: 1006-1081  

 

ماموریت بخش:

ارائه خدمات تخصصی اعمال جراحی در بالاترین سطح درمانی ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 7 اتاق عمل کاملاً مجهز با سیستم مرکزی گازهای بیهوشی و اکسیژن،ساکشن و سیستم تهویه مرکزی ،سالن آماده سازی بیماران با 5 تختPre -op)،اتاق استریل ، اتاق متخصص بیهوشی،آسانسور حمل وسایل استریل ،آسنسور حمل وسایل آلوده، واحد ریکاوری با 6 تخت و مجهز به امکانات استاندارد پایش بیمار .

واحد اتاق عمل در طول 24 ساعت اعمال جراحی ذیل را جهت بیماران توسط جراحان مجرب انجام می دهد:

جراحی عمومی، یورولوژی (دستگاه کلیه و مجاری ادراری) بصورت باز و اعمال جراحی سنگ های اداری به صورت باز و بسته توسط دستگاه سنگ شکن درون اندامی،عمل های زنـان )GYN(، ارتوپـدی، گــوش وحـلق و بیـنی )ENT( ، همچنـین تجهـیزات کامل جراحی چشم در قالب پذیرش بیماران از کلینیک ، اورژانس و بخش های بستری با حضور پرسنل و پزشکان متخصص مجرب در این بخش قابلانجام می باشد.

 

ریکاوری

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر محسن صحرائیان               متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: مطهره درویشی زاده           کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : کاردان و کارشناس بیهوشی ،پرستار ، منشی ، نیروی خدماتی

مکان استقرار: طبقه 1

شماره تلفن داخلی بخش: 1006

 

ماموریت بخش:

ارائه خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی در بالاترین سطح ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 6 تخت ریکاوری، 6 کنسول دیواری مجهز به لاین اکسیژن و ساکشن مرکزی،6 دستگاه فول مانیتورینگ،ترالی اورژانس، دستگاه الکتروشوک ،مانیتورینگ

جهت نشان دادن وضعیت بیماران در اتاق عمل به همراهان

درباره ریکاوری:

ریکاوری به معنی مراقبت پس از اعمال جراحی می باشد و کلیه بیماران بستری،اورژانس و سرپایی پس از اعمال جراحی به صورت بیهوش یا نیمه بیهوش از اتاق عمل به بخش ریکاوری منتقل شده و پس از هوشیاری کامـل و ثابت شـدن علائم حیاتی به بخش های مربوطـه منتقـل می شـوند. ضمنـاً کلیـه بیمـاران سرپایی پس از ثابت شدن علایم حیاتی از ریکاوری ترخیص می شوند.

 

 

استریلیزاسیون مرکزی CSSD)

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: خانم زهرا طرقدار     کارشناس اتاق عمل

 پرسنل واحد : کمک بهیار، نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه زیرزمین

شماره تلفن داخلی بخش: 1018

ماموریت بخش:

ارائه خدمات استاندارد با کیفیت بالا در زمینه استریل کردن ابزار جراحی در جهت افزایش ایمنی بیماران و کاهش عفونت های بیمارستانی

امکانات ساختاری:

اتاق مدیریت ، فضای کثیف( چک کردن ، شستن و ضد عفونی کردن وسایل آلوده جراحی)، فضـای تمیـز (پـک کردن و استـریـل کـردن وسایـل و سـت های جراحی)، فضای استریل (نگهداری و توزیع ست ها و ابزار جراحی استریل شده به بخش های درمانی)،آسانسور مخصوص جهت حمل ست های استریل از CSSD به بخش های درمانی

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 2 دستگاه اتو کلاو بخار مدرن، اتوماتیک و پیشرفته که قابلیت استریل کردن تمام ابزار جراحی با بالاترین استاندارد و کیفیت را دارد، دستـگاه انکوبـاتـور تست های بیولوژیک ،سینک استیل کاملاً مجهز به سیستم پر فشار آب و پرفشار هوا (جهـت ضد عفونی و خشک کردن ابـزار جراحی)، قـفسه بـندی های استیل جهت نگهداری ست های استریل شده، ترالی سرپوشیده استیل ( جهت حمل ابزار های جراحی استریل شده).