بخش اورژانس

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: اسماعیل صادقی              متخصص طب اورژانس

سرپرستار بخش: روح انگیز دهقانی دشتابی    کارشناس پرستاری

 پرسنل واحد : پرستار، بهیار، نیروی خدمات، نگهبان

مکان استقرار: طبقه همکف دارای محل مجزا جهت ورود آمبولانس تا درب ورودی اورژانس

شماره تلفن داخلی بخش: 1024-1028

 

ماموریت بخش:

1-پذیرش و بستری بیماران اورژانس ، بدحال و ترومایی در اسرع وقت

2- پذیرش بیماران سرپایی و ویزیت توسط پزشک اورژانس و انجام اقدمات سرپایی توسط دو پزشک مجزا

3- بستری بیماران در بخش بستری مردان و زنان اورژانس و انجام اقدامات درمانی و ویزیت توسط متخصصین

4- بخش اوژانس آماده ارائه خدمات 24 ساعته در تمام ایام هفته به بیماران می باشد.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 2 بخش بستری بیماران حاد و تحت حاد با23 تخت مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی مردان و زنان، 1 تخت احیای قلبی ریوی)CPR(بزرگسال و احیای کودکان،2 تخت فوریتها با تجهیزات لازم، اتاق ایزوله با تجهیزات لازم ، اتاق عمل سرپایی با تجهیزات و امکانات مورد لزوم جهت شرایط بحرانی ، نصب خطوط راهنمای رنگی جهت مشخص نمودن مسیر بخش های اصلی بیمارستان از اورژانس به آن بخش ها، اتاق تریاژ با امکانات کامل مصوب دانشگاه علوم پزشکی،اتاق معاینه با کلیه امکانات و تجهیزات معاینه بیمار،اتاق تزریقات ،پانسمان و گچ گیری ،12 عدد مانیتورینگ،3 عدد دی سی شوک،1 عدد نبولایزر ،2 عدد دستگاه نوار قلب ) ECG(

 

 

در خصوص تریاژ:

واژه تریاژ شاید در هر رشته تخصصی پزشکی مفهوم خاص خود را داشته باشد و شایـد سـاده ترین مفهـوم آن هدایت بیمـار بـه محـل مناسبی جهـت درمانباشد.آنچه در بخش اورژانس به نام تریاژ شناخته می شود در حقیقت کامل ترین مفهوم تریاژ است که به معنی اولویت دادن به درمان بیماران براساس شدتوخامت بیماری و میزان شلوغی بخش اورژانس است.به علت سادگی الگوریتم و عـدم معین کردن محدودیت زمانی برای بیماران خوشحال و تطابق بیشتر باشرایط اورژانس های کشورمان که با رشد روز افزون مراجعه بیماران مواجـه هستنـد، روش ESI برای تریاژ بیماران انتخاب شد و پس از مطالعه گسترده در این زمینه و آموزش پرستاران اورژانس ، در بیمارستان ها راه اندازی شد.لذا جهت رسیدگی سریع به بیماران و افزایش رضایتمندی آنها اتـاق تـریاژ بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم تجهیز شده است . پرستار تریاژ و سپس پزشک براساس صلاحدید و شرایط بیماران در اتاق تریاژ بیماران را معـاینه و بـه محل مناسب راهنمایی می نمایند.همچنین قابل ذکر است براساس دستوالعمل تریاژ ESIدر این بیمارستان جهت تریاژ بیماران از سیستم نوبت دهی استفاده نمی شود.ما بر این باوریم که کیفیت مراقبت از بیماران با برقراری یک سیستم واحد استاندارد شده برای تریاژ در بخش اورژانس و تحلیل دسته بندی حدت بیماران ارتقاءیابد .

دلایل استفاده از سیستم تریاژ:

1-افزایش رضایتمندی بیماران

2- رسیدگی سریع و نجات جان بیماران بدحال

3- جلوگیری ار آسیب های جدی به ارگانهای حیاتی و اعضای بیمار

4- کاهش ازدحام در اورژانس بیمارستان

5- ثبت مستندات و وجود سیستم قابل پایش و اصلاح