بخش جراحی


سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر داود اکران                     متخصص چشم

سرپرستار بخش: خانم شیدا صادقپور              کارشناس پرستاری 

تعداد پرسنل : 11 پرستار و 3 نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 3

شماره تلفن داخلی بخش:1061

ماموریت بخش

ارائه خدمات تخصصی جراحی به بیماران به منظور ارتقاء مراقبت های درمانی لازم

افزایش رضایتمندی بیماران

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 9 اتاق بستری با 24 تخت ، اتاق ایزوله  مجهز به دستگاه ونتیلاتور و دستگاه الکترو شوک و اینفیوژن پمپ و..، همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم

احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.