بخش داخلی

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش:  دکتر شبنم السادات عزیزی    متخصص داخلی

سرپرستار بخش: خانم راحله ایمانی           کارشناس پرستاری 

تعداد پرسنل : پرستار و نیروی خدمات

مکان استقرار: طبقه 3

شماره تلفن داخلی بخش: 1096

ماموریت بخش

1-ارائه خدمات تخصصی دخلی به بیماران به منظور ارتقاء مراقبت های درمانی لازمه

2- افزایش رضایتمندی بیماران

3- در این بخش علاوه بر ارائه خدمات به بیماران بستری داخلی ،بیماران جراحی مردان نیز تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند.

امکانات و تجهیزات بخش:

تعداد 9 اتاق بستری با 24 تخت ، اتاق ایزوله  مجهز به دستگاه ونتیلاتور و دستگاه الکترو شوک و اینفیوژن پمپ و..، همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.