بخش جراحی زنان و زایمان

سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر ساغر بهشتی    متخصص و جراح زنان و زایمان و ناباروری

سرپرستار بخش: زهرا نامدار     کارشناس پرستاری 

پرسنل واحد : پرستار ، بهیار  ، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه 2

شماره تلفن داخلی بخش: 1033

 

ماموریت بخش:

1-ارتقاء مراقبت و درمان بیماران (زنان)

2- ارتقاء آموزش شیردهی به صورت مداوم به مادران بعد از زایمان

3- ارائه آموزش های لازمه به مادران باردار قبل و بعد از زایمان (نحوه شیر دهی، مراقبت های قبل از بارداری ، نحوه مراقبت از نوزادان)

4- ارتقاء ایمنی و سلامت مادران و نوزادان

امکانات و تجهیزات بخش:

23تعداد تخت بستری فعال و 1 تخت اکسترا ،اتاق آموزش شیر دهی ،اتاق ایزوله با تجهیزات لازم، اتاق معاینه و درمان ،همچنین کلیه تخت ها مجهز به سیستم احضار پرستار و اکسیژن و ساکشن مرکزی و کلیه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی مجزا است.