بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

 1.  بیمه شرکت نفت بازنشستگان
 2.   بیمه دی
 3. بیمه دانا
 4. بیمه ایران
 5. بیمه آتیه سازان حافظ
 6. بیمه البرز
 7. بیمه بانک ملت
 8. بیمه بانک سپه
 9. بیمه بانک تجارت
 10. بیمه تامین اجتماعی
 11. بیمه سلامت
 12. بیمه نیروهای مسلح
 13. بیمه سینا