رسالت:

این بیمارستان به عنوان تنها مرکز درمانی شهرستان قشم و با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران و جلب اعتماد و رضایت کلیه مراجعین همراه با

جذب نیروهای متعهد و با انگیزه و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می نماید.

 

چشم انداز:

آرمان کارکنان بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم این است که با اتکا و ایمان بر قدرت لایزال پروردگار، وجدان کاری و انجام فعالیتهای سازمانی به صورت گروهی

به عنوان بهترین بیمارستان در کشور جهت خدمت رسانی به بیماران، افتخار آفرین باشیم.

 

ارزش ها:

  • رعایت اصول و پایبندی به ارزشهای اسلامی و انسانی
  • بهبود مداوم، مدیریت کیفیت و ارتقاء فرآیندهای بیمارستانی
  • پایش مناسب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت بیماران
  • پایبندی به اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان
  • توجه به ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق بیماران، مراجعه کنندگان و کارکنان جهت افزایش رضایتمندی آنان
  • ارتقاء سطح دانش علمی و مهارت های کارکنان و توانمند سازی آنها