مراحل لازم جهت ترخیص بیمار :

پس از صدور دستور کتبی ترخیص توسط پزشک معالج، منشی بخش اطلاعات را کامل و پرونده را به واحد ترخیص تحویل می دهد.    

بعد از پرداخت هزینه ها به صندوق و تحویل قبض نهایی به ترخیص، اصل صورتحساب توسط ترخیص به همراه بیمار تحویل داده می شود، که جهت مراجعات بعدی برای پیگیری امور مالی همراه داشتن اصل صورتحساب الزامی است.

در زمان دریافت صورتحساب اگر بیمار دارای بیمه مکمل غیر طرف قرارداد بیمارستان باشدو یا جهت جراحی بیمار، خود وسایلی را از خارج از بیمارستان تهیه کرده باشد جهت دریافت مدارک لازم راهنمایی می شود.

ترخیص بیماران بستری در ایام هفته از ساعت 7:30 لغایت 20 و روزهای جمعه و ایام تعطیل 14-11 می باشد.

 پرداخت ودیعه کامل و تسویه حساب بر اساس مبلغ اعلام شده توسط واحد ترخیص،برای بیمارستان الزامیست.