بخش درمانگاه

سال تاسیس: 1394

مسئول بخش: خانم طاهره عبایی

پرسنل واحد : متصدی پذیرش،کنترل کننده ، نیروی خدمات 

مکان استقرار: طبقه همکف

شماره تلفن داخلی بخش: 1025 - 1075

ماموریت بخش:

ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین- 

 حفظ سلامت و بهداشت جامعه- 

 ارتقاء برنامه طرح تحول سلامت در بیمارستان به نحو شایسته- 

امکانات و تجهیزات بخش:

تجهیز کلیه اتاق های پزشکان به وسایل و امکانات مورد لزوم جهت معاینه تخصصی بیماران- 

انجام اکو کاردیو گرافی و تست ورزش توسط متخصص قلب- 

انجام اسکن چشم توسط متخصص چشم پزشکی- 

 اقدامات پاراکلینیکی مانند: رادیو گرافی ،آزمایشات،سونوگرافی و جراحی های کوچک در صورت صلاحدید پزشک در بخش های پاراکلینیکی بیمارستان انجام می گردد- 

 سیستم نوبت دهی پیشرفته حضوری، تلفنی و اینترنتی با قـابلیت اتصال به HIS بیمارستان و مانیتورینگ مـرکزی اطلاعات جهت رفاه حال مراجعین محترم- 

 مجهز به سیستم پکس-